Community

Fenedex

Exportvereniging

Fenedex is een particuliere vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. Fenedex is als exportvereniging onafhankelijk en niet politiek gericht. Onze organisatie brengt kennis en ervaring bij elkaar en verrijkt die. Zo stelt Fenedex haar leden in staat om succesvol te ondernemen op buitenlandse markten. Met meer dan 1150 leden en ruim 4000 klanten is Fenedex hét gezicht van exporterend Nederland.

Exportnetwerk

Fenedex is in 1954 opgericht door een tiental exporteurs, die binnen een exportnetwerk kennis en ervaring wilden uitwisselen. De doelstelling was (en is) om de kwaliteit van het exporteren en het internationaliseren van het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen, in het bijzonder die van de leden. Inmiddels is Fenedex de grootste onafhankelijke organisatie van exporterende en internationaliserende bedrijven.

 Onze missie: “Het stimuleren en professionaliseren van de Nederlandse export en de internationalisatie van het bedrijfsleven door middel van kennis en ervaringsuitwisseling en een uniek netwerk en het leveren van een relevant en hoogwaardig dienstenpakket.”

Kennis en ervaring

Fenedex voert haar missie uit door kennis en ervaring te bundelen, te verrijken en uit te wisselen. In antwoord op concrete vraagstukken, maar ook anticiperend op ontwikkelingen en nieuws in de markt.

Dankzij de kennis en ervaring van de leden en ons eigen bureau met een enthousiaste staf en kennis van zaken, is Fenedex de motor achter een professionele aanpak van internationaal opererende ondernemingen.

Ga voor meer informatie naar de website: www.fenedex.nl 

Print pagina