Community

VNO-NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen we zowel op nationaal als internationaal niveau. Wij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie.

Bestuur

Ondernemingen, ondernemers, hun medewerkers, deskundigen van (branche)verenigingen en die van de regionale werkgeversverenigingen vormen de ruggengraat van VNO-NCW. Zij leveren in besturen, commissies en adviesraden de informatie, opvattingen, kennis en ervaring die de basis vormen voor het door VNO-NCW voorgestelde sociaal en economisch beleid.

Medewerkers

De medewerkers van VNO-NCW geven dagelijks invulling aan de doelstelling van VNO-NCW om op professionele en betrouwbare wijze op te komen voor de belangen van ondernemers. Dat gebeurt vanuit de bekende Malietoren in Den Haag, maar ook in de regio, in Brussel en internationaal. VNO-NCW vormt één gezamenlijk bureau met MKB-Nederland onder leiding van algemeen directeur Cees Oudshoorn.

VNO-NCW in Brussel

Europa is op veel manieren van groot belang voor Nederland en Nederlandse ondernemers. We verdienen een groot deel van ons inkomen en onze banen door onze export binnen Europa.  Financiële stabiliteit en groei in Europa zijn daarom van groot belang voor Nederland.  Ook veel wet- en regelgeving wordt op Europees niveau vastgesteld. VNO-NCW is daarom al jaren in Brussel actief en werkt daar vanuit een eigen kantoor.

Onze leden en lidmaatschap

De leden vormen de vereniging. Bij VNO-NCW zijn 155 brancheorganisaties aangesloten en ongeveer 500 ondernemingsleden. Met haar leden vormt VNO-NCW een brede en diverse afspiegeling van het ondernemerschap in Nederland. Dat loopt van transport, handel, diensten, industrie, bouw tot zorg en onderwijs en van groot, middelgroot tot klein.

Regionale verenigingen

Vijf krachtige regionale verenigingen zorgen ervoor dat overal in Nederland de stem van de ondernemer te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in de regionale netwerken en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in het landelijk beleid.

De voorzitters van VNO-NCW Noord, VNO-NCW midden, VNO-NCW West, Werkgeversvereniging BZW en de Limburgse Werkgeversvereniging LWV zitten in het bestuur van VNO-NCW.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

VNO-NCW streeft ernaar bij te dragen aan ontwikkelingen en innovatie voor een duurzame samenleving, zowel nationaal als internationaal en als antwoord op verschillende maatschappelijke uitdagingen.

Dutch Sustainable Growth Coalition

De Coalitie brengt de acht Nederlandse multinationals Unilever, DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Philips, Shell, KLM en HEINEKEN samen, gesteund door VNO-NCW en onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende. De gezamenlijke overtuiging is dat financiële en economische groei direct verband houden met maatschappelijk rendement.

Curatorium

Het Curatorium vervult de rol van onafhankelijk ‘klankbord’ voor bestuur en directie van VNO-NCW ten aanzien van de maatschappelijke positionering van VNO-NCW. De advisering kan betrekking hebben op concrete, actuele beleidsonderwerpen.

Ga voor meer informatie naar de website : https://www.vno-ncw.nl 

 

 

 

Print pagina