Over Port4Growth

Bloggers gezocht

Port4Growth is opzoek naar bloggers die ondernemers willen helpen doorgroeien! Lees verder.

Over Port4Growth

Uit landelijk onderzoek blijkt dat klankborden met gelijkgestemde ondernemers één van de belangrijkste groeidrivers is. Het levert nieuwe ideeën op en geeft praktische handvatten. De kernactiviteit van Port4Growth is daarom het on- en offline bij elkaar brengen van ondernemers om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te netwerken. Daarnaast zijn er kennispartners betrokken bij het platform, zij zorgen voor de expertise die groeiondernemers nodig hebben.

Onze visie
Ondernemers zullen de benodigde kennis, ervaring, diensten en producten voornamelijk via social networks gaan betrekken. Port4Growth kiest ervoor om hét in groei gespecialiseerde social network voor ondernemers te zijn. Port4Growth biedt de internet community en bijeenkomsten waar groeiondernemers snel en gemakkelijk toegang hebben tot alle voor kwalitatieve en kwantitatieve groei benodigde kennis, ervaring, diensten en producten.

Onze missie
Ondernemers helpen doorgroeien. 

Metafoor

"Alleen de schipper die exact zijn doel kent, meert aan in de juiste haven"

De eeuwenoude scheepsvaarttraditie kent vele overeenkomsten met het ondernemerschap. Niet voor niets hanteert Port4Growth de scheepvaart graag als metafoor. De schepen die onderweg op zee de nodige stormen doorstaan zijn de groeibedrijven. De schippers die aan het roer staan de groeiondernemers. Van hen wordt verwacht dat ze de koers bepalen en hun bemanning aansturen. Om deze koers te bepalen heeft de schipper kennis en ervaring nodig. In de juiste haven weten de schippers elkaar te vinden en delen zij hun ervaringen met elkaar. Dit zorgt ervoor dat de schipper ‘aan het roer blijft’ en zich kan focussen op zijn reisdoelen.

Print pagina