Over Port4Growth

Samenhang NL2025-NLGroeit-Port4Growth

 NL2025 betreft 80 personen die zich inzetten voor een betere toekomst van Nederland: van sport, kunst, scholing tot en met ondernemerschap. Hierbinnen past NLGroeit/NLevator, waar Port4Growth mede aan de wieg heeft gestaan. NLGroeit kun je zien als een “winkelboulevard” van zo veel mogelijk groei-initiatieven in Nederland.

NL2025

NL2025 is een platform waarin onder andere bestuurders en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunstenaars, CEO’s en sporters ("Aanjagers") zich hebben verenigd. We zetten ons in, op persoonlijke titel, voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 richt zich op drie thema’s: onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. Uit de enquête ‘Namens Nederland’ uitgevoerd door onder andere NL2025 onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland is namelijk gebleken dat zij binnen die thema’s verbeteringen voor de toekomst willen zien én zich daarvoor willen inzetten.

Deze brede beweging richt zich binnen het thema duurzame groei met name op groei en ondernemerschap. Binnen dit thema past NLGroeit.

 

NlGroeit/NLevator

Uit eerdere onderzoeken waar Port4Growth ook aan heeft meegewerkt is naar voren gekomen dat met name de groeibedrijven in Nederland bijdragen aan economische groei. Uit eigen Port4Growth onderzoek onder de groep van 81 deelnemers van de 2015 High Growth Awards kwam naar voren dat alleen al deze 81 succesvol groeiende bedrijven een gezamenlijke omzet van € 1,4 miljard en een groei van 34% gemiddeld realiseerden! Bovendien leverde dat per jaar 20% meer vaste banen op!

Na de eerdere initiatieven van het ministerie van EZ om ondernemerschap in het algemeen te stimuleren, met als resultaat dat zelfstandige ondernemers (ZZP-ers) en start-ups (bijvoorbeeld Start-up Delta) sterk zijn toegenomen, werd op basis van onderzoeken in 2013 en 2014 onder de groeibedrijven nader onderbouwd dat deze groep buitengewoon belangrijk is. Als eerste gevolg is in 2014 op initiatief van EZ en mede door Port4Growth stichting NLevator opgericht dat zich ten doel stelt om groei-initiatieven met elkaar te verbinden.  

Als tweede gevolg is in de 2e helft van 2015 door EZ, Kamer van Koophandel en NLevator NLGroeit opgericht. Op 13 januari 2016 heeft Koningin Maxima NLGroeit gelanceerd met als uitdagende boodschap (“White Paper”) dat 5% meer groeibedrijven in drie jaar tijd 60.000 nieuwe banen en € 3 miljard extra toegevoegde waarde betekent.

NLgroeit wil de krachten van bestaande initiatieven versterken: samen werken aan een sterk ecosysteem van en voor ambitieuze en groeiende ondernemers in Nederland. Het kan gezien worden als de winkelboulevard met grote, kleine, bekende en minder bekende “groeiwinkels”. Het zorgt ervoor dat groei-initiatieven makkelijker te vinden zijn en dat groeiondernemers meer en beter door de diverse partijen ondersteund kunnen worden. Port4Growth is één van de winkels met een trackrecord van meer dan 12 jaar, gericht op heel Nederland voor de grotere, veelal internationaal georiënteerde groeibedrijven.

 

Samenhang met Port4Growth

Aan de wieg van Port4Growth stond een groot EZ onderzoek onder groeibedrijven (definitie: DGA geleid, van € 1 miljoen tot een paar honderd miljoen omzet, minimaal gemiddeld 10% gegroeid tijdens de afgelopen 3 jaar en minimaal 10 medewerkers) in 2002 dat ondernemer/oprichter Joop de Jong als medeonderzoeker uitvoerde in opdracht van EZ. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat het beter verbinden van groeiondernemers met elkaar en met andere stakeholders, ambitieuze ondernemers daadwerkelijk verder helpt. Om dit in praktijk te brengen is eind 2003 Stichting Port4Growth opgericht. Port4Growth is een private organisatie, waarbij zij wel uitstekende relaties onderhoudt met alle overheidsorganisaties die zich op ondernemerschap richten zoals het Ministerie van EZ, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Kamer van Koophandel. Daarnaast is MKB Nederland Preferred Partner van Port4Growth.  

De kernactiviteit van Port4Growth is het on- en offline bij elkaar brengen van ondernemers om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te netwerken. Daarnaast zijn er kennispartners betrokken bij het platform. Zij zorgen voor de specifieke expertise die groeiondernemers nodig hebben.

Op basis van de afgelopen 12 jaar en de betrokkenheid van Port4Growth als “verbinder”, “intermediair” of “postillon d’amour” tussen groei-stakeholders en bij de diverse onderzoeken, is Port4Growth uitgegroeid tot autoriteit op het gebied van groei & ondernemerschap.

Dat betekent dat Port4Growth meewerkt aan specifieke groei-initiatieven zoals NlGroeit en goede relaties heeft met overkoepelende initiatieven zoals NL2025. Alles wat meehelpt om de verbinding tot stand te brengen tussen groeiondernemers (onderling) en iedereen die deze ondernemers kan ondersteunen bij de groei, wil Port4Growth maximaal motiveren, stimuleren en faciliteren.

Print pagina