Producten

High Growth Summit

In januari 2016 heeft Koningin Maxima in het kader van NLGroeit ondernemend Nederland uitgedaagd om meer groeibedrijven te realiseren. 5% meer betekent 60.000 nieuwe banen en een toename van de toegevoegde waarde van €3 miljard.

De groep ambitieuze ondernemers (scale-ups) pakt deze handschoen samen met MKB Nederland en Port4Growth op met een uniek programma “Klein helpt Groot”. Vanuit de gedachte dat we vooral samen – grote en kleine organisaties – veel kunnen bereiken en dat we met praktische, eenvoudig uit te voeren acties echte stappen vooruit kunnen maken.  Onderscheidend is dit voor het eerst vanuit de ambitieuze groeiondernemers zelf wordt georganiseerd.  Zij zijn zelf aanwezig, waarmee de participatie van de doelgroep en daarmee de directe praktische toepassing geborgd is.

Het Klein helpt Groot programma houdt in dat de scale-ups hun inspiratie, ervaringen en kennis op basis van een co-creatiesessie binnenbrengen in grote organisaties, overheden en belangenverenigingen. Op deze manier realiseren we de directe connectie tussen groeiondernemers en directies, om gezamenlijk de groeiagenda en noodzakelijke acties voor de toekomst te realiseren.

Op 24 juni wordt het programma tijdens de conferentie het High Growth Summit in het Bilderberg Hotel gelanceerd. Een zeer select gezelschap van 10 groeiondernemers en 10 vertegenwoordigers van het executive level van grote organisaties starten met de eerste co-creatie sessies, waarbij tevens vertegenwoordigers van de grote politieke partijen en VNO/NCW en MKB Nederland aanwezig zijn. Doel is om door intensieve samenwerking een actieplan voor de toekomst op te leveren.

Na het High Growth Summit ligt er voor het daarop volgende jaar een programma klaar van 20 co-creatie sessies, waarin de acties die tijdens de High Growth Summit zijn vastgesteld concreet worden uitgewerkt.

Wil je hier bij aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

Er zijn maar 50 plaatsen beschikbaar voor ondernemers, dus wees er snel bij. Deelnamekosten zijn €379,- excl. BTW. 

Print pagina